3. Gdzie jeździć

rowerzyści
Najlepiej by było, aby ruch rowerów odbywał się na drogach do tego przeznaczonych, czyli:

    strzałka wydzielonych drogach dla rowerów oznaczonych za pomocą znaków   znak C-13   oraz  
    strzałka drogach dla rowerów i pieszych
    strzałka pasach ruchu dla rowerów wyodrębnionych na jezdni.

Znak C-13 (droga dla rowerów), oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
Zgodnie z definicją znaku C-13 rowerzysta na przedstawionej tutaj ilustracji postępuje niezgodnie z przepisami.
Znak C-13a (koniec drogi dla rowerów), oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

Do oznaczenia drogi dla rowerów stosuje się także poziomy znak drogowy P-23. Znak ten oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.

uwagaW przypadku braku drogi dla rowerów, kierujący rowerem jest obowiązany poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch roweru utrudniałby ruch pieszych. Dopiero kiedy nie ma pobocza, lub nie da się po nim jechać, rowerzysta może jechać po jezdni, ale możliwie blisko jej prawej krawędzi.

UWAGA   ważne Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni obok innego roweru lub motoroweru, pod warunkiem, że nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu, lub w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Dojeżdżając do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, rowerzyści mogą zatrzymywać się jeden obok drugiego w tak zwanej śluzie rowerowej, na całej jej szerokości. Jeśli znów wolno jechać dalej (np. po zmianie świateł), rowerzyści powinni z powrotem zająć miejsce z prawej strony jezdni, najbliżej jej krawędzi. W ten sposób rowerzyści staną się widoczni dla kierowców - nie stoją w martwym polu widzenia i opuszczają skrzyżowanie jako pierwsi.

  REKLAMY


Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim, wolno jechać rowerzyście środkiem pasa ruchu, ale jest to możliwe TYLKO wtedy, gdy ten pas ruchu umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku. Chodzi o to, żeby np. kierujący samochodem który zamierza skręcić w prawo, nie zajeżdżał drogi rowerzyście jadącemu na wprost.
Podobnie jest na rondach - rowerzyści mogą na nich korzystać nie tylko z prawej części pasa, ale też z jego środka. Zmniejszy to zjawisko wymuszania pierwszeństwa przez samochody zjeżdżające z ronda.

  REKLAMY


SPRAWDŹ swoje wiadomości :   punktPrzepisy 1;   punktPrzepisy 2;   | punktRuch rowerzystów  | punktRowerowe dylematy 1;   punktRowerowe dylematy 2.