znak D-5

D-5  Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi

znak D-5
Znak oznacza, że kierujący którzy przejeżdżają obok tego znaku, mają pierwszeństwo przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.

Znak ten jest dopełnieniem znaku znak B-31 umieszczonego po drugiej stronie zwężonego odcinka drogi.
Przyznanie pierwszeństwa przejazdu przez zwężony odcinek drogi kierunkowi oznaczonemu powyższym znakiem, nie zwalnia kierujących od stosowania zasady jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.

Zobacz  strzałka wymijanie.

  REKLAMY


Przykłady oznakowania tym znakiem:
znak D-5znak D-5znak D-5


Przejdź do opisu losowo wybranych znaków: