Znaki poziome, które warto znać:

znak P-3 znak P-14 znak P-15 znak P-16 znak P-17 znak P-23 znak P-24 znak P-26 znak P-27

  REKLAMY


P-3  Linia jednostronnie przekraczalna

znak P-3
Znak oznacza zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez tę linię z pasa ruchu położonego przy linii ciągłej - na tym przykładzie Ty możesz zmienić pas ruchu podczas np. omijania, nadjeżdżający z przeciwka już nie.

Wyjątek stanowi powrót po wyprzedzaniu na pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.


P-14  Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów

znak P-14
Znak wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu i jest stosowany:

 - przed przejściem dla pieszych - ilustracja obok,
strzałka 1 - przed sygnalizatorem świetlnym,
strzałka 2 - na skrzyżowaniu, na wlotach dróg równorzędnych,
strzałka 3 - przed przystankami tramwajowymi bez wysepki,
strzałka 4 - przed przejazdami tramwajowymi i kolejowymi.P-15  Trójkąt podporządkowania

znak P-15
Namalowany na jezdni znak potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakiem A-7, uprzedzając kierujących o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem przejazdu.
P-16  Napis stop

znak P-16
Namalowany na jezdni znak potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakiem B-20.

P-17  Linia przystankowa

znak P-17
Znak wyznacza na jezdni miejsce przystanku tramwajów (bez wysepki), autobusów, trolejbusów lub innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Linia taka oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii. Mowa tutaj oczywiście o zatrzymaniu pojazdu nie wynikającym z warunków ruchu drogowego - czyli nie wolno zatrzymać się, żeby np. iść do sklepu, w przeciwieństwie do zatrzymania w korku.
P-23  Rower

znak P-23
Znak oznacza drogę lub jej część (pas ruchu), przeznaczoną dla ruchu rowerzystów.

Takim samym znakiem oznaczone są także śluzy rowerowe.P-24  Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

znak P-24
Znak oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, przeznaczone jest dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się.

Zobacz tabliczkę T-29.


P-26  Piesi

znak P-26
Namalowany na nawierzchni drogi znak oznacza drogę dla pieszych.

Kiedy jest umieszczony łącznie ze znakiem P-23 to oznacza, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami.


P-27  Kierunek i tor ruchu roweru

znak P-27
Tak zwany "rowerowy sierżant".

Znak jest malowany tam, gdzie wyznaczenie i wymalowanie pasa ruchu dla rowerów na stałe jest niemożliwe, bo nie ma miejsca dla niego, lub zmienia się sytuacja ruchu (zatoki postojowe, pasy postojowe, torowiska tramwajowe).
Za pomocą strzałek znak wskazuje kierunek jazdy i miejsce na jezdni (np. środkiem torowiska), którym w danej sytuacji powinien poruszać się rowerzysta.