Znaki informacyjne, które warto znać:

znak D-4a znak D-6b znak D-11 znak D-15 znak D-17 znak D-35 znak D-36 znak D-37 znak D-41 znak D-46

  REKLAMY

D-4a  Droga bez przejazdu

znak D-4a
Znak oznacza początek drogi bez przejazdu.

Umieszczony jest za skrzyżowaniem i oznacza wjazd na drogę, której przeciwległy koniec jezdni nie ma połączenia z inną drogą.
Tak zwana "ślepa uliczka". A tak wyglądają inne wersje tego znaku:   znak D-4b   znak D-4c
D-6b  Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów

znak D-6b
Znak oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

Dojeżdżając do miejsca oznaczonego tym znakiem trzeba zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tym miejscu, lub na nie wchodzących lub wjeżdżających.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.


D-11  Początek pasa ruchu dla autobusów

znak D-11
Znak oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów (trolejbusów), oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

znak D-12
Umieszczony na znaku D-11 (lub na tym po prawej stronie znaku D-12) napis "TAXI" oznacza, że na pasie oznaczonym takim znakiem jest dopuszczony ruch taksówek strzałka

D-15  Przystanek autobusowy

znak D-15
Znak ten wyznacza miejsce zatrzymywania się autobusów, a jednocześnie wyraża zakaz dla kierujących - nie wolno zatrzymywać się w odległości mniejszej niż 15 metrów od tego znaku (przed i za nim) innym pojazdom niż pojazdy komunikacji publicznej. Chodzi oczywiście o zatrzymanie nie wynikające z warunków ruchu.

Jest to również ostrzeżenie, że zza stojącego autobusu (lub do niego) może wybiec na jezdnię pieszy.

Znak ten oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz na regularnych liniach, i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.


D-17  Przystanek tramwajowy

znak D-17
Znak ten wyznacza miejsce zatrzymywania się tramwajów i jednocześnie wyraża zakaz dla kierujących - nie wolno zatrzymywać się w odległości mniejszej niż 15 metrów od tego znaku (przed i za nim) innym pojazdom niż pojazdy komunikacji publicznej.

Jednocześnie znak ostrzega, że zza stojącego tramwaju (lub do niego) może wybiec na jezdnię pieszy.

D-35  Przejście podziemne dla pieszych

znak D-35
Znak informuje o możliwości przechodzenia pieszych na drugą stronę drogi, wtedy gdy przejście mieści się pod jezdnią, oraz że w ten sposób jest bezpieczniej.


Odmianą tego znaku jest znak znak D-35a - schody ruchome w dół.
D-36  Przejście nadziemne dla pieszych

znak D-36
Znak informuje o możliwości przechodzenia pieszych na drugą stronę drogi, wtedy gdy przejście mieści się nad jezdnią, oraz że w ten sposób jest bezpieczniej.


Odmianą tego znaku jest znak znak D-36a - schody ruchome w górę.
D-37  Tunel

znak D-37
Znak oznacza wjazd do tunelu.
W tunelu zabrania się: zawracania, cofania oraz zatrzymywania pojazdu.

Począwszy od tego znaku aż do znaku znak D-38 (koniec tunelu) obowiązują przepisy dotyczące ruchu w tunelu i obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania.

Przepisu tego nie stosuje się do kierujących pojazdami, które nie są wyposażone w światła mijania - na przykład rower. Wtedy zamiast tych świateł należy używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdów.

D-41  Koniec strefy zamieszkania

znak D-41
Znak oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania - kierujący pojazdem jest włączającym się do ruchu.

Na ilustracji obok jest wyraźny błąd tych, którzy znaki ustawiali!
Widząc te dwa znaki razem, kierujący może mieć problem w sytuacji, gdyby chciał jechać prosto przez skrzyżowanie. Biorąc pod uwagę znak znak A-7 kierujący miałby pierwszeństwo przed skręcającym w lewo pojazdem widocznym na ilustracji.

Z kolei, sam znak D-41 zmusza do ustąpienia pierwszeństwa WSZYSTKIM pojazdom - no bo włączasz się do ruchu!


D-46  Droga wewnętrzna

znak D-46
Znak oznacza tak zwane drogi niepubliczne, otwarte wprawdzie dla ruchu, lecz nie zaliczane do żadnej kategorii dróg publicznych, jak np. drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych, drogi na osiedlach mieszkaniowych, dojazdy do gruntów rolnych lub leśnych.

Na drodze wewnętrznej obowiązują tylko trzy zasady:
strzałka jeśli są tam znaki drogowe, trzeba się do nich stosować - najczęściej dotyczą parkowania,
strzałka trzeba stosować się do sygnałów drogowych, czyli sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz do sygnałów wydawanych przez uprawnione do tego osoby,
strzałka nie wolno prowadzić pojazdu pod wpływem alkoholu.

Czyli - na tak oznaczonej drodze wolno np. jeździć bez prawa jazdy i zapiętych pasów bezpieczeństwa, oraz bez włączonego oświetlenia zewnętrznego pojazdu...
Wyjeżdżając z tak oznaczonej drogi znak D-47 włączasz się do ruchu.