tabliczka T-2

T-2  Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

tabliczka T-2
Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka, wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 metrów.

Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.

Tabliczka taka nie jest stosowana za znakami ostrzegającymi o niebezpieczeństwie występującym w określonym miejscu drogi, jak np. przejazd kolejowy, skrzyżowanie lub zwężenie jezdni.

Na przykładzie obok, znak ostrzega o zwierzętach dzikich, które mogą niespodziewanie znaleźć się na jezdni na odcinku 1,5 kilometra.


  REKLAMY


Przejdź do opisu losowo wybranych znaków: