Znaki ostrzegawcze


PAMIĘTAJ punkt wszystkie znaki ostrzegawcze uprzedzają o niebezpiecznych miejscach na drodze, oraz zobowiązują do zachowania szczególnej ostrożności.

Na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 do 300 metrów.
Na pozostałych drogach odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi do 100 metrów.

Wyjątkiem jest znak A-7 "ustąp pierwszeństwa przejazdu", który umieszcza się w odległości do 50 metrów od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 metrów od skrzyżowania na pozostałych drogach.

Niekiedy rzeczywista odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego, jest podawana na tabliczce umieszczonej pod znakiem T-1.


  REKLAMY

Znaki które powinien znać rowerzysta:znak A-2znak A-3znak A-5znak A-6aznak A-6d
znak A-7znak A-9znak A-10znak A-20znak A-30


znak A-2

znak A-2

Więcej

Znak ostrzega o pojedynczym niebezpiecznym zakręcie w lewo.

znak A-3

znak A-3

Więcej

Znak ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo.

znak A-5

znak A-5

Więcej

Znak ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami.

znak A-6a

znak A-6a

Więcej

Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach.

znak A-6d

znak A-6d

Więcej

Znak ostrzega o skrzyżowaniu z drogą jednokierunkową podporządkowaną po prawej stronie.

znak A-7

znak A-7

Więcej

Znak ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu.

znak A-9

znak A-9

Więcej

Znak ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory.

znak A-10

znak A-10

Więcej

Znak ostrzega o przejeździe kolejowym nie wyposażonym ani w zapory, ani w półzapory.

znak A-20

znak A-20

Więcej

Znak ostrzega jadących drogą jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.

znak A-30

znak A-30

Więcej

Znak ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.punkt Rozwiąż test