znak C-14

C-14  Prędkość minimalna

znak C-14
Znak ten oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, obowiązany jest jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.

W przykładzie na ilustracji obok, lewym pasem nie wolno jechać mniej niż 40 km/h.
Ty (jako rowerzysta) raczej nie dasz rady rozwinąć większej prędkości niż wskazana na znaku, dlatego musisz zjechać na prawy - przeznaczony dla wolniejszych pojazdów pas.

Pojęcie "prędkość minimalna" jest używane najczęściej w połączeniu ze znakiem D-13 (początek pasa ruchu powolnego).

Znak obowiązuje, aż do odwołania znakiem znak C-15 lub znakiem znak D-14
Przejdź do opisu losowo wybranych znaków: