Przejazdy kolejowe i tramwajowe

rowerzysta

Kierujący rowerem, zbliżając się do przejazdu kolejowego lub tramwajowego oraz przejeżdżając przez ten przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest obowiązany zawsze upewnić się czy nie zbliża się pojazd szynowy, a jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona - przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności.

PAMIĘTAJ punkt musisz jechać tak, żeby zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy.

samochód przed przejazdem kolejowym
strzałka Jeżeli do przejazdu kolejowego bez zapór zbliża się pojazd szynowy, to musisz zatrzymać się przed znakiem znak G-3 lub znak G-4

strzałka Jeżeli przed przejazdem jest ustawiony znak   znak B-20  to należy bezwzględnie zatrzymać pojazd, i dopiero po upewnieniu się, że przejazd jest wolny, rozpocząć jazdę.

strzałka Jeżeli przed przejazdem znajduje się taki znak  znak B-32b  to wówczas kierujący pojazdem ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem. Dalszą jazdę można kontynuować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pozwoli na to dróżnik.  nie wolno  KIERUJĄCEMU POJAZDEM NIE WOLNO:

  1 - objeżdżać opuszczonych zapór oraz wjeżdżać na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone,
  2 - wjeżdżać na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
  3 - wyprzedzać pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim.
  4 - omijać pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd.

  REKLAMY


Podczas przejeżdżania przez tory tramwajowe obowiązują podobne zasady, jak podczas przejeżdżania przez przejazdy kolejowe. Wyjątek stanowi przepis o wyprzedzaniu - nie dotyczy on skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.
W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, masz obowiązek niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Zobacz filmik o przejazdach kolejowych (najlepiej w Mozilla Firefox):


Sprawdź swoje wiadomości - punkt ruch tramwajów,   punkt przejazdy kolejowePowiązane z tą stroną:
znak A-9 znak A-10 znak A-21 tabliczka T-7 znak G-3znak G-4  znak B-20  znak P-14