Omijanie

rowerzysta

Omijanie - jest to przejeżdżanie (przechodzenie) obok nie poruszającego się uczestnika ruchu lub nieruchomej przeszkody.

Podczas wykonywania manewru omijania musisz pamiętać, że ktoś może wtargnąć na jezdnię zza pojazdu lub przeszkody. Dlatego też w trakcie tego manewru należy zachować bezpieczny odstęp, oraz zmniejszyć prędkość.
Jeśli musisz zmieniać pas ruchu, to przed rozpoczęciem manewru należy przepuścić pojazdy nadjeżdżające z przeciwka.

Kierujący pojazdem omijającym, ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od omijanego pojazdu, osób pracujących na jezdni, pieszego lub przeszkody, a w razie potrzeby powinien również zmniejszyć prędkość.

  REKLAMY


  nie wolno  NIE WOLNO OMIJAĆ:

 strzałka pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym. Złamanie tego zakazu jest bardzo częstą przyczyną wypadków z udziałem pieszych.
omijanie pojazdu który ustępuje pieszemu
omijanie pojazdu który zatrzymał się przed przejazdem
 strzałka pojazdów oczekujących przed przejazdem kolejowym, jeżeli manewr wiązałby się z wjazdem na pas dla przeciwnego kierunku ruchu.


Reguły postępowania obowiązujące kierującego pojazdem podczas omijania:

  1 - upewnij się, czy nic nie jedzie - spójrz do tyłu (może ktoś Cię wyprzedza), spójrz do przodu - sprawdź czy masz wolne miejsce,
  2 - zasygnalizuj (wyciągając lewą rękę) zamiar zmiany pasa ruchu,
  3 - jeszcze raz upewnij się, czy bezpiecznie wykonasz ten manewr,
  4 - rozpocznij manewr przejeżdżania obok przeszkody zachowując bezpieczny odstęp; kierownicę trzymaj oburącz,
  5 - wyciągnięciem prawej ręki zasygnalizuj zamiar powrotu na wcześniej zajmowany pas ruchu,
  6 - zjedź łagodnym łukiem na wcześniej zajmowany pas ruchu,
  7 - kontynuuj jazdę możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.
reguły postępowania przy omijaniu


Przykłady nieprawidłowego omijania:

omijanie pojazdu który ustępuje pieszemuomijanie pojazdu który zatrzymał się przed przejazdem