Wymijanie

rowerzysta
Wymijanie jest to przejeżdżanie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku.
Musisz zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, to trzeba zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość, albo nawet się zatrzymać.

Właściwie wszędzie możemy mieć do czynienia z manewrem wymijania, z wyjątkiem dróg jednokierunkowych, ale tego chyba tłumaczyć Ci nie trzeba?
  REKLAMYCzasem na drodze możesz spotkać utrudnienia, a wtedy:
prawostronne zwężenie drogi   


Jeżeli zwężenie jezdni nie pozwala na jednoczesne wyminięcie się dwóch pojazdów, to pierwszeństwo ma ten pojazd, który ma wolną swoją stronę jezdni.

Tutaj pierwszy przejedzie samochód osobowy z numerem 2.

zwężenie drogi po prawej stronie   widzę to


Jeżeli pomimo zwężenia jezdni możliwy jest jednoczesny przejazd obu pojazdów, to taki manewr można wykonać.

Tutaj mogą pojechać oba pojazdy jednocześnie - rowerzysta i samochód z nr 2.

Często zwężenia są oznakowane. Używa się w tym celu znaków: znak D-5 oraz znak B-31
rowerzysta ma tutaj pierwszeństwo   zgoda


Jeśli pomimo oznakowanwgo zwężenia jezdni możliwy jest jednoczesny przejazd obu pojazdów, to taki manewr można wykonać.

Tutaj mogą pojechać oba pojazdy jednocześnie - rowerzysta i samochód z nr 2, choć to rowerzysta ma tutaj pierwszeństwo przejazdu.

obustronne zwęzenie drogi   myślę


Tutaj znak D-5 informuje kierującego samochodem nr 2 że to on ma pierwszeństwo przejazdu, natomiast znak B-31 zabrania kontynuowania jazdy kierującemu samochodem numer 1 bez sprawdzenia czy z przeciwka nie zbliża się pojazd posiadający pierwszeństwo przejazdu, chyba, że szerokość zwężenia pozwala na to, że mogą razem bezpiecznie przejechać. - w tym przykładzie to raczej niemożliwe!

  REKLAMY


obustronne zwęzenie drogi   wiem


Na zwężonym po obu stronach odcinku drogi, na którym nie ma znaków drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu, pojazd mniejszy ustępuje pierwszeństwa pojazdowi większemu, cięższemu - rowerzysta powinien tutaj przepuścić samochód osobowy!
W sytuacji, kiedy zwężony odcinek jezdni znajduje się na wzniesieniu, pierwszeństwo przejazdu posiada pojazd który jedzie pod górę.

PAMIĘTAJ punkt w sytuacji, kiedy ze względu na konieczność ominięcia przeszkody musisz zmienić pas ruchu, to manewr ten należy zasygnalizować!

Ciebie to nie dotyczy, ale w nocy podczas wymijania się pojazdów, kierujący pojazdem jadąc z włączonymi światłami drogowymi (długie) powinien odpowiednio wcześniej zmienić je na światła mijania tak, aby nie oślepić nadjeżdżającego z przeciwka. Zmiana świateł przez jednego kierującego jest jednocześnie znakiem do takiej samej zmiany świateł dla kierującego pojazdem jadącym z przeciwka.