3. Przechodzenie przez jezdnię:

biegacze
Najlepiej jest - z zachowaniem szczególnej ostrożności - przechodzić przez jezdnię na wyznaczonych  znak P-10  przejściach dla pieszych - tam masz pierwszeństwo przed pojazdami ale i tak zawsze bardzo uważaj!.

Zanim wejdziesz na pasy, ZAWSZE sprawdź, czy zbliżający się pojazd nie nadjeżdża tak szybko, że nie będzie w stanie zatrzymać się przed przejściem, żeby Cię przepuścić!!!

Musisz pamiętać, że jeżeli na przejściu dla pieszych  D-6  znajduje się tzw. wysepka dzieląca to przejście na połowy, to wchodząc z niej na przejście musisz znów sprawdzić, czy jest to bezpieczne!

Jeśli w odległości co najmniej 100 metrów od miejsca gdzie jesteś, nie ma wyznaczonego przejścia, to owszem, możesz przejść przez jezdnię, ale pamiętaj, że tym razem to pojazdy mają pierwszeństwo. Również jeśli w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia jest skrzyżowanie (nawet bez wyznaczonych pasów), to wolno Ci przechodzić również na tym skrzyżowaniu  ZOBACZ TO TUTAJ , ale:

PAMIĘTAJ punkt od pieszego, który przekracza jezdnię poza przejściem dla pieszych, wymaga się aby:

 strzałka ustępował pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom,
 strzałka do przeciwległej krawędzi jezdni szedł drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

Pamiętaj, że jeśli przekraczasz jezdnię w odległości mniejszej niż 100 metrów od najbliższych "pasów", możesz dostać mandat - np. za przebieganie przez jezdnię, czy wymuszenie pierwszeństwa!

przerażonyPrzekraczając jezdnię, musisz pamiętać, że nie wolno    ZABRANIA SIĘ   między innymi:
  1 - wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  2 - wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, np. spoza autobusu na przystanku,
  3 - zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
  4 - przebiegania przez jezdnię.
  5 - korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, które może rozpraszać Twoją uwagę.

Przykłady nieprawidłowych zachowań
wchodzi na jezdnię tuż przed pojazdem   przebiega przez jezdnię   przebiega po pasach   wkracza na jezdnię spoza pojazdu   wychodzi na jezdnię zza pojazdu   przebiega przez jezdnię   przebiega w miejscu niedozwolonym


  REKLAMY


Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne  znak D-36  lub podziemne  znak D-35  dla pieszych, pieszy jest obowiązany z niego skorzystać!

Wiesz już zapewne, że pieszy może przechodzić przez jezdnię na skrzyżowaniu, nawet jeśli nie ma tam wyznaczonego przejścia dla pieszych. Ale czy wiesz jakie zasady wtedy obowiązują?
Sprawdź swoją wiedzę
 strzałka tutaj.

Zobacz film o przechodzeniu pieszych przez jezdnię:

  REKLAMY


SPRAWDŹ swoje wiadomości - punkt Test 1,   punkt Test 2,   punkt Test 3,   punkt Co wolno pieszemu,   punkt Pieszy czy pojazd,   punkt Piesi i pojazdy