Znaki i sygnały na drodze

rowerzysta
Sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze oznaczają:

1 - Sygnał zielony - zezwolenie na wjazd lub wejście. Nie wolno wjechać za sygnalizator jeżeli:
   strzałkaruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
   strzałkaopuszczenie skrzyżowania nie będzie możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
2 - Sygnał żółty - zakaz wjazdu, chyba że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
3 - Sygnał czerwony - zakaz wjazdu lub wejścia za sygnalizator.
4 - Sygnały czerwony i żółty nadawane jednocześnie - zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.

Sygnalizator ogólny z sygnałami do kierowania ruchem - S-1

Sygnały świetlne występują w określonej kolejności - zawsze tak samo:
Kliknij w sygnalizator od 1 do 4, żeby dowiedzieć się więcej na temat wyświetlanego sygnału...

1 2 3 4 1  
sygnał zielony sygnał żółty sygnał czerwony sygnał czerwony z żółtym sygnał zielony sygnalizator ogólny - działanie 

W sygnalizatorach używanych poza skrzyżowaniem (np. przy zwężeniach dróg, spowodowanych robotami drogowymi), mogą być nadawane sygnały tylko o dwóch barwach - zielonej i czerwonej.

ZAPAMIĘTAJ punkt Wskazania sygnałów świetlnych do kierowania ruchem na skrzyżowaniach są ważniejsze od wskazań znaków drogowych, ale mniej ważne od sygnałów podawanych przez kierującego ruchem.

Sygnał czerwony migający, lub dwa na przemian migające sygnały czerwone (np. przed przejazdami kolejowymi), oznaczają zakaz wjazdu.
Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić przed linią zatrzymania P-14, a w razie jej braku - przed sygnalizatorem. Jeżeli sygnalizator umieszczony jest nad jezdnią, to zatrzymanie powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed jezdnią, nad którą sygnalizator został umieszczony.

  REKLAMY


Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie, albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator, ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności.S-1  Sygnał zielony

zielone światło i znak STOP
Sygnał zielony oznacza zezwolenie na wjazd za sygnalizator, ale znaleźć tutaj można kilka wyjątków, kiedy pomimo zapalonego zielonego światła dla naszego kierunku ruchu, nie możemy wjechać za sygnalizator.
Nie wolno wjechać za sygnalizator, jeżeli:

   strzałka ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
   strzałka ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim, opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.

Czy w związku ze znakiem STOP (przykład) trzeba teraz się zatrzymać?

Po sygnale zielonym, na sygnalizatorze zapali się żółte światło.
S-1  Sygnał żółty

żółte światło na sygnalizatorze

Sygnał żółty oznacza dla kierującego zakaz wjazdu za sygnalizator.
Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania P-14, a w razie jej braku - przed sygnalizatorem.
Wyjątek to moment, kiedy w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania.

Sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony.

Migający, lub stały sygnał żółty który został umieszczony na przeszkodzie czy obok przejścia dla pieszych, nie zabrania wjazdu za sygnalizator, ale ostrzega o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu w ruchu, oraz nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności.

Migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator przy skrzyżowaniu oznacza utrudnienia w ruchu i nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności, oraz zwrócenie uwagi na wskazania znaków drogowych.S-1  Sygnał czerwony

czerwone światło na sygnalizatorze
Sygnał czerwony oznacza dla kierującego zakaz wjazdu za sygnalizator.

Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania P-14, a w razie jej braku - przed sygnalizatorem.
Następnie na sygnalizatorze wyświetlane będą jednocześnie dwa światła - czerwone z żółtym.

Sygnał czerwony migający, lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator, lub inne urządzenie nadające takie sygnały.

Mam nadzieję, że pamiętasz co jest ważniejsze - światła czy znaki?
S-1  Sygnał czerwony i żółty

sygnał czerwony z żółtym jednocześnie

Sygnał czerwony i żółty nadawane jednocześnie, oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator - należy się jednak przygotować do ruszania, ponieważ sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.

punkt Rozwiąż test


Zobacz inne sygnalizatory:

S-2 sygnalizator dopuszczający warunkowe skręcanie S-3 sygnalizator kierunkowy S-5 sygnalizator z sygnałami dla pieszych S-6 sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów