ruch rowerzystów wymagane uprawnieniagdzie wolno jeździćrowerzysta na chodnikuprzejeżdżanie przez jezdniękolumny rowerowedodatkowe przepisy dla rowerzysty

uczy sięZnaki drogowe związane z ruchem rowerzystów

Znak  C-13  "droga dla rowerów" - oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla rowerzystów, którzy są obowiązani z niej korzystać;   zobacz Uwaga Pieszy może poruszać się taką drogą jedynie w przypadku braku innych możliwości.

Znak  C-13a  "koniec drogi dla rowerów" - oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

Znak   P-23. Ten namalowany na jezdni znak oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.

Znak  B-9 (zakaz wjazdu rowerów), oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów jedno i wielośladowych.

Znak  P-11  "przejazd dla rowerzystów".

REKLAMY


Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają:
strzałka Sygnał świetlny S-6 zielony - zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd,
strzałka Sygnał świetlny S-6 czerwony - zakaz wjazdu na przejazd.


Inne znaki drogowe dotyczące ruchu rowerów:

Znak  A-24 (rowerzyści), ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię, lub przez nią przejeżdżają znak A-24 w praktyce zobacz.

pozostałe przepisy
co muszą wiedzieć o rowerzystach inni kierujący


Sprawdź swoje wiadomości - test 1 | Ruch rowerzystów | Rowerowe dylematy.