S-6  Sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów

Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają:
  1. sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerzystów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd,
  2. sygnał czerwony - zakaz wjazdu na przejazd.