Ruch rowerzystów
16.10.2013


1. Jazda rowerzystów parami po jezdni jest:
niedozwolona,
możliwa, kiedy nie przeszkadza to innym użytkownikom drogi,
dozwolona, nawet na ruchliwych drogach.

2. Czy rowerzysta może wyprzedzać inne pojazdy z ich prawej strony?
może, ale jedynie wówczas, kiedy wyprzedzany pojazd sygnalizuje skręt w lewo,
nie, wyprzedzanie może odbywać się jedynie z lewej strony pojazdu wyprzedzanego,
tak, w pewnych sytuacjach na drodze jest to dopuszczalne.

3. W którym przypadku rowerzysta może wyprzedzać?
na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
wolno jadące w korku pojazdy z ich prawej strony,
na wszystkich skrzyżowaniach.

uczą się

4. Wprzedzanie jest zabronione:
po lewej stronie pojazdu, jeśli on sygnalizuje skręt w lewo,
tramwaju z jego prawej strony,
pojazdów silnikowych na ulicy jednokierunkowej.

5. Dzieci do lat 7 można przewozić na rowerze:
w specjalnej przyczepce ciągniętej za rowerem,
na specjalnym siodełku umieszczonym wyłącznie z przodu roweru,
jedynie pod warunkiem, że osoba przewożąca ma kartę rowerową.

6. Dzieci do lat 10 mogą kierować rowerem pod warunkiem że:
mają przy sobie pisemną zgodę rodziców,
jazda odbywa się wyłącznie po chodniku,
jest pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 15 lat.

7. Rowerzysta trzymający przy uchu podczas jazdy telefon:
popełnia takie samo wykroczenie jak kierowca prowadzący samochód i rozmawiający przez komórkę,
nie popełnia wykroczenia, bo wolno mu przecież jechać trzymając kierownicę jedną ręką,
może swobodnie rozmawiać, ale tylko podczas jazdy ścieżką rowerową.

8. Jazda rowerem po chodniku jest:
zawsze dozwolona,
dozwolona w wyjątkowych sytuacjach,
zabroniona, ale tylko w okresie od świtu do zmierzchu.

9. Przewożąc dziecko w przyczepce rowerowej, nie wolno poruszać się po:
chodniku,
jezdni,
ścieżce rowerowej.

10. Kierujący rowerem jednośladowym:
może jeździć dowolną częścią drogi,
w obszarze zabudowanym powinien poruszać się wyłącznie po jezdni,
jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.
  REKLAMY

Jeśli po sprawdzeniu testu, nie widzisz już pytania, to znaczy, że odpowiedź na to pytanie była poprawna!

wstecz