Ruch rowerówJest to test jednej odpowiedzi. Po udzieleniu wszystkich dziesięciu odpowiedzi, kliknij na przycisk na samym dole. Dowiesz się - zobaczysz słowo: Źle - na które pytania odpowiedzi były niewłaściwe i jak w procentach udało Ci się ten mini test rozwiązać.

1. Kartę rowerową powinien posiadać:
 A) każdy, bez względu na wiek,
 B) rowerzysta w wieku powyżej 18 roku życia,
 C) rowerzysta w wieku od 10 do 18 lat.
2. Kartę rowerową wydaje:
 A) odpłatnie sekretariat szkoły,
 B) nauczyciel wychowania komunikacyjnego lub policjant,
 C) nieodpłatnie dyrektor szkoły.
3. Rowerzysta powinien poruszać się:
 A) tylko po jezdni,
 B) po ścieżkach dla rowerzystów lub po poboczu,
 C) po chodniku - dla własnego bezpieczeństwa.
4. Rowerzysta korzystający z chodnika, powinien:
 A) zachować szczególną ostrożność,
 B) poruszać się tylko lewą stroną - ma wtedy pierwszeństwo przed pieszymi,
 C) cały czas używać sygnału ostrzegawczego.
5. Jazda po autostradzie jest dla rowerzysty:
 A) całkowicie zabroniona,
 B) dozwolona, ale tylko w ciągu dnia,
 C) dozwolona, ale tylko na pasie awaryjnym.
6. Bezwzględnie zabrania się rowerzyście:
 A) holowania kogokolwiek czy czepiania się innych pojazdów,
 B) jazdy po jezdni,
 C) przewożenia drugiej osoby.
7. Dziecko w wieku do lat siedmiu:
 A) może przewozić na rowerze osoba, która ukończyła 17 lat,
 B) wolno przewozić jedynie na rowerze wieloosobowym,
 C) nie może poruszać się na rowerze.
8. Poruszanie się lewą stroną jezdni jest dla rowerzysty:
 A) całkowicie zabronione,
 B) zawsze dozwolone,
 C) dozwolone tylko w określonych warunkach.
9. Przejeżdżanie po przejściu dla pieszych jest dla rowerzystów:
 A) dozwolone, ale tylko prawą stroną tego przejścia,
 B) jest zabronione - trzeba rower przeprowadzić,
 C) jest dozwolone, ale na drodze dwujezdniowej.
9. Zorganizowana kolumna rowerzystów to najwyżej:
 A) 15 rowerów, a odstęp między kolumnami co najmniej 100 metrów,
 B) 10 rowerów, a odstęp między kolumnami co najmniej 200 metrów,
 C) 15 rowerów, a odstęp między kolumnami co najmniej 200 metrów.


  REKLAMY