ruch rowerzystów

uczy sięUprawnienia wymagane do kierowania rowerem

Dzieci w wieku do 10 lat mogą kierować rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej - nie muszą zatem posiadać żadnych uprawnień.
Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania rowerem przez osobę w wieku od 10 do 18 lat jest karta rowerowa. Może to być także karta motorowerowa, lub prawo jazdy dowolnej kategorii - np AM.
Nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem od osoby, która ukończyła 18 lat - co nie zwalnia od obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami, a sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonać mogą:

  • nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły,
  • policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,
  • egzaminator.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:
strzałka teoretycznej;
strzałka praktycznej.

REKLAMY


Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie (za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna) dyrektor szkoły podstawowej czy gimnazjum, lub dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - osobie niebędącej uczniem szkoły podstawowej.
W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej jej wtórnik wydaje organ, który ją wydał.

gdzie wolno jeździćrowerzysta na chodnikuprzejeżdżanie przez jezdniękolumny rowerowedodatkowe przepisy dla rowerzysty
znaki związane z ruchem rowerzystów
pozostałe przepisy
co muszą wiedzieć o rowerzystach inni kierujący


Sprawdź swoje wiadomości - test 1 | Ruch rowerzystów | Rowerowe dylematy.