8. Znaki drogowe związane z ruchem rowerzystów

rowerzystka

Znak  znak C-13  "droga dla rowerów" - oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla rowerzystów, którzy są obowiązani z niej korzystać. Pieszy może poruszać się taką drogą jedynie w przypadku braku innych możliwości i ma obowiązek ustępowania rowerzystom.

Znak  znak C-13a  "koniec drogi dla rowerów" - oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.
Po jego minięciu rowerzysta musi włączyć się do ruchu.

Znak  znak poziomy P-23 - namalowany na jezdni znak oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych.

Znak  znak B-9 oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów jedno i wielośladowych.

Znak  znak poziomy P-11   wskazuje miejsce przejazdu dla rowerzystów przez jezdnię.

  REKLAMY


Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają:

strzałka Sygnał świetlny zielony sygnał dla rowerzystów - zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd,

strzałka Sygnał świetlny czerwony sygnał dla rowerzystów - zakaz wjazdu na przejazd.


Inne znaki drogowe dotyczące ruchu rowerów:

Znak  znak A-24 ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię, lub przez nią przejeżdżają zobacz.

SPRAWDŹ swoje wiadomości :   punktPrzepisy 1;   punktPrzepisy 2;   | punktRuch rowerzystów  | punktRowerowe dylematy 1;   punktRowerowe dylematy 2.