Włączanie się do ruchu

rowerzysta
Włączasz się do ruchu kiedy rozpoczynasz jazdę po postoju, lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, oraz przy wjeżdżaniu:
  1 - na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi nie będącej drogą publiczną (np. znak D-47 - koniec drogi wewnętrznej, czy znak D-53 - koniec strefy ruchu),
  2 - na drogę z pola, lub na drogę twardą z drogi gruntowej,
  3 - ze strefy zamieszkania oznaczonej znakiem - znak D-41
  4 - na jezdnię z pobocza, z chodnika lub z końca pasa ruchu dla pojazdów powolnych - znak D-14
  5 - na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów  
  6 - tramwajem wyjeżdżając na drogę z zajezdni, lub na jezdnię z pętli.

Włączając się do ruchu, musisz zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu, którzy są już w ruchu.

  REKLAMY

Kiedy dojeżdżasz do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, pamiętaj żeby zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymaj się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię.

Podobnie należy postąpić w przypadku autobusu przewożącego dzieci.

punkt Sprawdź swoje wiadomości!