9. Pozostałe przepisy dla rowerzystów

rowerzystka
Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni ( zobacz) na zasadach określonych dla ruchu pieszych, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.
W czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, kierujący rowerem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, a ponadto:
strzałka włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,
strzałka korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.

uczy się
Przepisy dopuszczają również wyjątkowo jazdę na jezdni obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu, lub w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Czy taka jazda jak na podanym przykładzie obok, jest dozwolona?

  REKLAMY


Wyprzedzanie rowerem z prawej strony:

Od roku 2011 rowerzysta może wyprzedzać inne niż rower pojazdy stojące i wolno jadące w korku z ich prawej strony. Musisz jednak uważać, bo manewr wyprzedzania z prawej jest często mniej bezpieczny od wyprzedzania z lewej. Kierowcy skręcając w prawo, często nie sygnalizują tego manewru - mogą Ci zajechać drogę!
Dodatkowym zagrożeniem, jest manewr zatrzymania się samochodu przy krawężniku dla wysadzenia pasażera. W takiej sytuacji czekać Cię może bliskie spotkanie z drzwiami.


PAMIĘTAJ   ważne że nie wolno wyprzedzać innych pojazdów:

  strzałka na skrzyżowaniach o ruchu niekierowanym,
  strzałka na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów (o ruchu niekierowanym),
  strzałka po prawej stronie pojazdu, jeśli on sygnalizuje skręt w prawo,
  strzałka po lewej stronie pojazdu, jeśli on sygnalizuje skręt w lewo.


Rowerzysta z telefonem:

Rower (podobnie jak samochód) zgodnie z artykułem 2 Kodeksu Drogowego jest pojazdem. I dlatego, zgodnie z artykułem 45, kierującemu pojazdem zabrania się korzystania z telefonu (w domyśle komórkowego, satelitarnego). Wynika z tego, że rowerzysta trzymający przy uchu podczas jazdy telefon popełnia takie samo wykroczenie jak kierowca prowadzący samochód i rozmawiający przez komórkę.
Za to wykroczenie grozi mandat!Zobacz film ilustrujący nowe przepisy dotyczące rowerzystów:

  REKLAMY


Przewożenie osób rowerem:

Rower może ciągnąć przyczepkę, ale pod warunkiem, że długość całego zespołu nie przekracza 4 metrów.
zagrożenie


Często (szczególnie na wsi i w małych miasteczkach) widzi się, że na rowerze jadą dwie osoby - jedna na siodełku, a druga na górnej rurze ramy, lub na kierownicy czy bagażniku. Jest to niedozwolone!
Kodeks Drogowy w artykule 63 mówi, że w pojeździe (do których zalicza się rower) liczba przewożonych osób wynika z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu. Wynika z tego jasno, że zwykłym rowerem nie możemy nikogo przewozić na ramie, bagażniku, czy też na kierownicy.
A już na pewno nie po pijanemu!
Co innego kiedy jest to rower dwuosobowy - tandem, który posiada dwa miejsca siedzące.

Z kolei kierować rowerem wieloosobowym, oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat.


SPRAWDŹ swoje wiadomości :   punktPrzepisy 1;   punktPrzepisy 2;   | punktRuch rowerzystów  | punktRowerowe dylematy 1;   punktRowerowe dylematy 2.