2. Uprawnienia wymagane do kierowania rowerem

rowerzysta
Dzieci w wieku do 10 lat mogą kierować rowerem wyłącznie pod opieką osoby dorosłej - nie muszą zatem posiadać żadnych uprawnień.

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania rowerem przez osobę w wieku od 10 do 18 lat jest karta rowerowa. Może to być także karta motorowerowa, lub prawo jazdy dowolnej kategorii - np AM.

Nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem od osoby, która ukończyła 18 lat - co oczywiście nie zwalnia od obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami, a sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonać mogą:

  • strzałka nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły,
  • strzałka policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,
  • strzałka egzaminator.

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:
strzałka teoretycznej;
strzałka praktycznej.

  REKLAMY


Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie (za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna) dyrektor szkoły podstawowej, lub dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - osobie któa nie jest uczniem szkoły podstawowej.
W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej, jej wtórnik wydaje organ, który ją wydał.SPRAWDŹ swoje wiadomości :   punktPrzepisy 1;   punktPrzepisy 2;   | punktRuch rowerzystów  | punktRowerowe dylematy 1;   punktRowerowe dylematy 2.