Przejazdy kolejowe i tramwajowe

Kierujący rowerem, zbliżając się do przejazdu kolejowego lub tramwajowego oraz przejeżdżając przez ten przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest obowiązany zawsze upewnić się czy nie zbliża się pojazd szynowy, a jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona - przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności.

PAMIĘTAJ musisz jechać tak, żeby zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy.

samochód przed przejazdem kolejowym
Jeżeli do przejazdu kolejowego bez zapór zbliża się pojazd szynowy, to zatrzymujemy się przed znakiem G-3 (krzyż św. Andrzeja).

Jeżeli przed przejazdem jest ustawiony znak B-20 (STOP), to należy bezwzględnie zatrzymać pojazd, i dopiero po upewnieniu się, że przejazd jest wolny, rozpocząć jazdę.

Jeżeli przed przejazdem znajduje się znak B-32 (rogatka uszkodzona), wówczas kierujący pojazdem ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem. Dalszą jazdę można kontynuować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pozwoli dróżnik.


Kierującemu pojazdem nie wolno:

  1. objeżdżać opuszczonych zapór oraz wjeżdżać na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone,
  2. wjeżdżać na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
  3. wyprzedzać pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim.
  4. omijać pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd.

REKLAMY


Podczas przejeżdżania przez tory tramwajowe obowiązują podobne zasady, jak podczas przejeżdżania przez przejazdy kolejowe. Wyjątek stanowi przepis o wyprzedzaniu - nie dotyczy on skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.
W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, masz obowiązek niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Zobacz filmik o przejazdach kolejowych (najlepiej w Mozilla Firefox):


Sprawdź swoje wiadomości - ruch tramwajów, przejazdy kolejowe

Powiązane z tą stroną:
A-9 znak ostrzegawczy: przejazd kolejowy z zaporami A-10 znak ostrzegawczy: przejazd kolejowy bez zapór A-21 znak ostrzegawczy: tramwaj T-7 tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe G-3 znak przed przejazdem kolejowym: krzyż św. Andrzeja