Przejazdy kolejoweJest to test jednej odpowiedzi. Po udzieleniu wszystkich dziesięciu odpowiedzi, kliknij na przycisk na samym dole. Dowiesz się - zobaczysz słowo: Źle - na które pytania odpowiedzi były niewłaściwe i jak w procentach udało Ci się ten mini test rozwiązać.


  REKLAMY


1. Dojeżdżając do przejazdu kolejowego oznaczonego jako przejazd z zaporami, kierujący:
 A) nie ma obowiązku upewnienia się, czy nadjeżdża pociąg - od tego jest dróżnik,
 B) powinien zachować szczególną ostrożność,
 C) powinien obserwować tylko prawą stronę drogi.
2. Widząc znak zakazu: B-32 rogatka uszkodzona, kierujący:
 A) powinien zatrzymać pojazd przed znakiem,
 B) może nie zatrzymywać pojazdu, jeżeli przy znaku nie ma dróżnika,
 C) może zatrzymać pojazd za znakiem, bezpośrednio przed torem kolejowym.
3. Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem kolejowym, kierujący pojazdem:
 A) powinien zatrzymać pojazd,
 B) może przejechać przez przejazd, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg,
 C) musi zasygnalizować zamiar przekroczenia torowiska.
4. Co powinien zrobić kierujący pojazdem widząc znak G-3 krzyż świętego Andrzeja:
 A) zatrzymać się przy znaku jeśli zbliża się pociąg,
 B) zatrzymać się w odległości minimum 15 metrów przed znakiem,
 C) zatrzymać się tuż przed zaporami.
5. Kierujący pojazdem, który zatrzymał się przed przejazdem kolejowym wyposażonym w półzapory, przez który przejeżdża pociąg, może ruszyć:
 A) po całkowitym uniesieniu się półzapór, pomimo nie wyłączenia się czerwonego sygnału,
 B) gdy zgaśnie sygnał czerwony, niezależnie od położenia półzapór,
 C) po całkowitym uniesieniu się półzapór i wyłączeniu sygnału czerwonego.
6. Przepisy zobowiązują kierującego pojazdem do upewnienia się czy nie nadjeżdża pociąg, jeśli ma zamiar przejechać:
 A) przez każdy przejazd kolejowy, niezależnie od jego wyposażenia,
 B) tylko przez przejazd kolejowy nie nadzorowany przez dróżnika,
 C) tylko przez przejazd kolejowy nie wyposażony w żadne urządzenia zabezpieczające.
7. Zbliżając się do przejazdu kolejowego, kierujący pojazdem powinien zatrzymać się:
 A) zawsze na wysokości słupka wskaźnikowego z jedną kreską,
 B) przed sygnalizatorem wyświetlającym sygnał czerwony,
 C) za każdym razem, kiedy zamierza przejechać przez przejazd.
8. Zbliżając się do przejazdu kolejowego, kierowca pojazdu powinien:
 A) jechać z taką prędkością, aby w razie potrzeby przejechać jak najszybciej niebezpieczne miejsce,
 B) zachować ostrożność tylko wtedy, gdy nadjeżdża pociąg,
 C) zachować szczególną ostrożność w każdym przypadku.
9. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego z zaporami:
 A) ma zawsze pierwszeństwo przed innymi pojazdami,
 B) nie powinien wyprzedzać innych pojazdów,
 C) przed wjechaniem na tory może nie upewniać się, czy zbliża się pociąg.
10. Kierującemu pojazdem wolno wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli:
 A) opuszczanie zapór zostało rozpoczęte,
 B) podnoszenie zapór zostało zakończone,
 C) po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.  REKLAMY