B-32  Stój - rogatka uszkodzona

Znak oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu "Cło - Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy:
  "Kontrola graniczna",
  "Rogatka uszkodzona",
  "Sygnalizacja uszkodzona",
  "Wjazd na prom",
  "Kontrola drogowa"
  "Pobór opłat"
     ... wszystko odpowiednio do przyczyny zatrzymania.

Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone - PRZED ZNAKIEM. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby, lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.

Wygląda na to, że w przykładzie obok, kierowca Audi stanął zbyt blisko torów.