Ruch tramwajów


Jest to test jednej odpowiedzi. Po udzieleniu wszystkich dziesięciu odpowiedzi, kliknij na przycisk na samym dole. Dowiesz się - zobaczysz słowo: Źle - na które pytania odpowiedzi były niewłaściwe i jak w procentach udało Ci się ten mini test rozwiązać.1. Dojeżdżając do przystanku tramwajowego bez wysepki na którym stoi tramwaj, kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd:
 A) tuż przed przejściem dla pieszych przy przystanku,
 B) w takim miejscu, aby zapewnić pieszym dojście do tramwaju,
 C) obok znaku oznaczającego przystanek.
2. Dojeżdżając do przystanku tramwajowego z wysepką na którym stoi tramwaj, kierujący pojazdem:
 A) może przejechać obok przystanku bez zatrzymywania,
 B) powinien zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych prowadzącym do wysepki,
 C) powinien zatrzymać się na wysokości ostatniego wagonu tramwajowego.
3. Kierujący pojazdem zbliżając się do miejsca przecięcia drogi z torami tramwajowymi powinien:
 A) zawsze zatrzymać się przed wjechaniem na tory,
 B) upewnić się czy nie nadjeżdża tramwaj,
 C) zasygnalizować zamiar przekroczenia torowiska.
4. Widząc tramwaj wyjeżdżający z zajezdni po prawej stronie drogi, kierujący:
 A) musi zawsze ustąpić pierwszeństwa pojazdom szynowym,
 B) ustępuje pierwszeństwa jeżeli tramwaj jedzie z jego prawej strony,
 C) ma zawsze przed nim pierwszeństwo, bo tramwaj włącza się do ruchu.
5. Tramwaj na skrzyżowaniu dróg równorzędnych:
 A) ma pierwszeństwo przejazdu tylko wówczas, kiedy nadjeżdża z prawej strony,
 B) ma pierwszeństwo przejazdu tylko wówczas, kiedy nadjeżdża z prawej strony,
 C) ma pierwszeństwo nadjeżdżając z lewej strony.
6. Tramwaj powinien być wyprzedzany:
 A) tylko z prawej strony,
 B) z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia wyprzedzanie, lub wyprzedzanie odbywa się na drodze jednokierunkowej,
 C) tylko z lewej strony.
7. Dojeżdżając do wyposażonego w wysepkę przystanku na którym stoi tramwaj kierujący pojazdem powinien:
 A) kontynuować jazdę, nie zwracając uwagi na pieszych,
 B) zatrzymać pojazd, gdyż piesi mogą w dowolnym miejscu przechodzić na wysepkę,
 C) przejechać obok wysepki zachowując szczególną ostrożność.
8. Dojeżdżając do przystanku tramwajowego bez wysepki, na którym stoi tramwaj, kierujący pojazdem powinien:
 A) przejeżdżać powoli, uważając aby nie potrącić wysiadających pasażerów,
 B) zatrzymać pojazd w miejscu nie utrudniającym pasażerom wsiadania i wysiadania,
 C) zatrzymać się zawsze obok pierwszego wagonu tramwajowego.
9. Tramwaj który opuszcza już skrzyżowanie typu rondo:
 A) ma zawsze pierwszeństwo przed innymi pojazdami,
 B) ustępuje pojazdom nadjeżdżającym z jego prawej strony,
 C) musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu tym, którzy kontynuują jazdę po rondzie.
10. Tramwaj który chce wjechać na skrzyżowanie typu rondo:
 A) ma pierwszeństwo przed innymi pojazdami,
 B) musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu tym, którzy są w ruchu na rondzie,
 C) ustępuje pojazdom nadjeżdżającym z jego prawej strony.