Kierujący ruchem na drodze

rowerzysta

O pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniach decydują cztery zasady (w kolejności od najważniejszego):


  1 - kierujący ruchem.
  2 - sygnalizacja świetlna,
  3 - znaki drogowe,
  4 - przepisy ruchu drogowego (zasada prawej strony),

PAMIĘTAJ punkt najważniejsze są wskazania kierującego ruchem, później sygnalizacja świetlna, następnie znaki drogowe, a dopiero na samym końcu zasada prawej strony.

Kierujący ruchem daje sygnały za pomocą postawy i ruchu rąk. postawy kierującego ruchem

  REKLAMYKierujący stoi bokiem

Kierujący podniósł rękę do góry

Kierujący stoi przodem lub tyłem

Kierujący wyciągnął rękę poziomo


Zobacz film o kierujących ruchem:

Kierujący ruchem stoi bokiem

Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą
ruchem, a dla pieszych - zezwolenie na wejście na jezdnię.

 

kierujący ruchem stoi bokiem


policjant stoi bokiem na skrzyżowaniu

W takiej sytuacji, mimo czerwonego światła możesz jechać.

  REKLAMYKierujący podniósł rękę do góry

 Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem oznacza mającą nastąpić zmianę dotychczas nadawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był zamknięty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zezwalający na wjazd lub wejście, a dla uczestników ruchu, dla których ruch był otwarty, oznacza, że za chwilę będzie dawany sygnał zakazujący wjazdu lub wejścia.
kierujący podniósł rękę do góry    kierujący podniósł rękę do góry


policjant podniósł rękę na srzyżowaniu

W takiej sytuacji nie wolno Ci wjechać na skrzyżowanie, bo taka postawa policjanta oznacza zmianę nadawanego sygnału.


Kierujący ruchem stoi przodem lub tyłem

Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest przodem lub tyłem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zakaz wejścia na jezdnię.

 

Kierujący ruchem stoi przodem lub tyłem


policjant stoi przodem na skrzyżowaniu

W takiej sytuacji nie wolno Ci ani wjechać na skrzyżowanie, ani wykonywać warunkowego skrętu w prawo.


Kierujący wyciągnął rękę poziomo

Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem.

 

kierujący wyciągnął rękę poziomo


policjant wyciągnął prawą rękę w bok

Taki sygnał oznacza, że możesz teraz skręcić w lewo przed policjantem.
punkt Rozwiąż test