Pozostałe sygnalizatory

S-2  Sygnalizator z sygnałem dopuszczającym warunkowe skręcanie

zielona strzałka zezwalająca na warunkowe skręcanie w prawo
działanie sygnalizatora
Nadawany przez sygnalizator sygnał czerwony, wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, pod warunkiem że kierujący:

  strzałka zatrzyma się przed sygnalizatorem i
  strzałka nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.


Taki sygnał, w kształcie zielonej strzałki zezwalającej na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.

Skręcanie lub zawracanie, o których tutaj mowa, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

S-3  Sygnalizatory kierunkowe


sygnalizator S-3e
sygnalizator S-3eSygnalizatory kierunkowe mają na celu usprawnienie ruchu na skrzyżowaniu, zwłaszcza dla pojazdów skręcających w lewo - ten sygnalizator S-3e sprawia często kierującym sporo kłopotów

Kierujący, widząc na sygnalizatorze kierunkowym światło zielone, powinien być pewny, że jadąc we wskazanym kierunku nie napotka żadnego ruchu poprzecznego: ani innych pojazdów, ani pieszych.

Taki sygnalizator kierunkowy, w połączeniu z namalowanymi na jezdni strzałkami kierunkowymi P-8b zabrania zawracania.

Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo, mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).
Światło zielone nadawane przez sygnalizator kierunkowy oznacza ponadto, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu - na Twoim torze jazdy nie powinno być nikogo, pieszych również.

  REKLAMY


Zobacz odmiany sygnalizatora kierunkowego:

sygnalizator S-3     sygnalizator S-3a     sygnalizator S-3b     sygnalizator S-3d     sygnalizator S-3e     sygnalizator S-3f     sygnalizator S-3g     sygnalizator S-3h

Przykłady sygnalizatora S-3

strzałka kierunkowa w lewo - zakaz zawracania  strzałka do skrętu w lewo i zawracania  sygnalizator dla zawracających  sygnalizator dla jadących prosto, lub skręcających w lewo  strzałka kierunkowa w prawo


S-4  Sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator oznaczają:
  strzałka sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony,
  strzałka sygnał czerwony - zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.


S-5  Sygnalizator z sygnałami dla pieszych

sygnalizator S-5
Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:
  1. sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście,
  2. sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.

Ten wyświetlany żółty ludzik na przykładzie, jest dla skręcających w drogę poprzeczną pojazdów - taki "przypominacz"...S-6  Sygnalizator z sygnałami dla rowerzystów

sygnalizator S-6
Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają:
  1. sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerzystów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd,
  2. sygnał czerwony - zakaz wjazdu na przejazd.