7. O czym w związku z ruchem pieszych muszą wiedzieć inni

rowerzyści
Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

strzałka zachować szczególną ostrożność,
strzałka zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych którzy są na przejściu lub na nie wchodzą,
strzałka ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

PAMIĘTAJ punkt również, że:

  nie wolno  ZABRANIA SIĘ :
strzałkawyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany (tzn. otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę).
strzałka omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - zobacz zobacz.
strzałka jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

Kierujący pojazdem, który skręca na skrzyżowaniu w prawo lub w lewo, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża - zobacz zobacz.
  • W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia - zobacz zobacz.

  •   REKLAMY


    SPRAWDŹ swoje wiadomości - punkt Test 1,   punkt Test 2,   punkt Test 3,   punkt Co wolno pieszemu,   punkt Pieszy czy pojazd,   punkt Piesi i pojazdy