5. Znaki drogowe dla pieszych

pieszy z wózkiem
 znak C-16   znak  "droga dla pieszych" - oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać; ponadto znak informuje innych uczestników ruchu o zakazie korzystania z tej drogi - dotyczy to w szczególności kierujących rowerami.

 znak C-16a  znak "koniec drogi dla pieszych" - oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.

 znak B-41  znak "zakaz ruchu pieszych" - oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

 znak P-10  znak "miejsce przejścia dla pieszych" - wskazuje pieszym miejsce w którym powinni przekraczać jezdnię.

  REKLAMY


Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:

sygnał S-5b sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.
sygnał S-5a sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście.

  REKLAMY


Znaki związane z ruchem pieszych

Znak  znak A-16  "przejście dla pieszych" - znak ten ostrzega o przejściu dla pieszych, które może nie być zawczasu widoczne dla kierujących pojazdami.

Znak  znak A-17  "dzieci" - znak ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci, lub o bliskości takiego miejsca.

Znak  znak D-6  "przejście dla pieszych" - znak oznacza, że pieszy, który znajduje się na tak oznakowanym przejściu ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami.

Znak  znak D-40  "strefa zamieszkania" - w takim miejscu piesi mogą poruszać się całą szerokością ulicy, i mają pierwszeństwo przed pojazdami.


Przykłady omawianych znaków:
znak pionowy droga dla pieszych  znak pionowy koniec drogi dla pieszych  znak zakaz ruchu pieszych  znak ostrzegawczy przejście dla pieszych  znak informacyjny miejsce przejścia dla pieszych  znak ostrzegawczy dzieci  wyznaczone na jezdni miejsce przejścia dla pieszych   
SPRAWDŹ swoje wiadomości - punkt Test 1,   punkt Test 2,   punkt Test 3,   punkt Co wolno pieszemu,   punkt Pieszy czy pojazd,   punkt Piesi i pojazdy