4. Strefa zamieszkania

mama z dzieckiem
Bardzo szczególne zasady ruchu drogowego obowiązują pieszych na obszarach zwanych strefami zamieszkania.

W takiej strefie, oznaczonej za pomocą znaku znak D-40 aż do znaku  znak D-41

  strzałka dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać z drogi bez jakiejkolwiek opieki,
  strzałka pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami na całej szerokości drogi (z jezdnią włącznie),
  strzałka pojazdy nie mogą jeździć szybciej niż 20 km/h,
  strzałka kierujący pojazdami, którzy wyjeżdżają ze strefy zamieszkania muszą zachować szczególną ostrożność, bo włączają się do ruchu.

  REKLAMY


W strefach zamieszkania obowiązują również specjalne przepisy dotyczące parkowania pojazdów - pozostawienie pojazdu na postoju jest możliwe jedynie w wyznaczonych miejscach - zazwyczaj te miejsca oznaczone są znakiem drogowym znak D-18 - parking.

SPRAWDŹ swoje wiadomości - punkt Test 1,   punkt Test 2,   punkt Test 3,   punkt Co wolno pieszemu,   punkt Pieszy czy pojazd,   punkt Piesi i pojazdy