Znaki zakazu

Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania, chyba że jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu.
Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej  miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi,na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka T-20 wskazuje długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje.
Z kolei tabliczka T-21 - wskazuje odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.

Znaki które powinien znać rowerzysta:rysunek rowerzysty


KLIKNIJ  ZOBACZ Więcej znaków i więcej informacji...

wstecz