Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych

Wskazania sygnałów świetlnych do kierowania ruchem na skrzyżowaniach mają pierwszeństwo przed zasadami wynikających ze znaków drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu.

Sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze oznaczają:

  1. sygnał zielony - zezwolenie na wjazd lub wejście. Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
    • ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
    • ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
  2. sygnał żółty - zakaz wjazdu, chyba że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
  3. sygnał czerwony - zakaz wjazdu lub wejścia za sygnalizator.
  4. sygnały czerwony i żółty nadawane jednocześnie - zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony,

Sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone (np. przed przejazdami kolejowymi), oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały.
Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału czerwonego powinno nastąpić przed linią zatrzymania P-14, a w razie jej braku - przed sygnalizatorem. Jeżeli sygnalizator umieszczony jest nad jezdnią, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed jezdnią, nad którą sygnalizator został umieszczony.

Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności.

Sygnały świetlne, adresowane do kierujących pojazdami, dotyczą również kolumn pieszych.
 

Wszystkie znaki  

Wybierz ilustrację interesującego Cię znaku:Sprawdź się, rozwiąż test.

wstecz