linia P-14

P-14  Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów

rowerzystka

znak P-14
Znak wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu i jest stosowany:

 - przed przejściem dla pieszych - ilustracja obok,
 1 - przed sygnalizatorem świetlnym,
 2 - na skrzyżowaniu, na wlotach dróg równorzędnych,
 3 - przed przystankami tramwajowymi bez wysepki,
 4 - przed przejazdami tramwajowymi i kolejowymi.