Znaki kierującego ruchem

O pierwszeństwie przejazdu na skrzyżowaniach decydują cztery zasady (w kolejności od najważniejszego):

  1. kierujący ruchem.
  2. sygnalizacja świetlna,
  3. znaki drogowe,
  4. przepisy ruchu drogowego (zasada prawej strony),

PAMIĘTAJ najważniejsze są wskazania kierującego ruchem, później sygnalizacja świetlna, następnie znaki drogowe, a dopiero na samym końcu zasada prawej strony.

Kierujący ruchem daje sygnały za pomocą postawy i ruchu rąk. postawy kierującego ruchem


REKLAMY
Kierujący stoi bokiem

Kierujący podniósł rękę do góry

Kierujący stoi przodem lub tyłem

Kierujący wyciągnął rękę poziomo


Zobacz film o kierujących ruchem:

wstecz