znak G-4

G-4  Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym

rowerzysta

przejazd kolejowy wielotorowy
Znak ten informuje, że na przejeździe występuje więcej niż jeden tor.

Znak wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego, na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór.
Jeżeli dojeżdżając do przejazdu (oznakowanego w ten sposób jak na ilustracji obok), nie zauważysz żadnego pojazdu szynowego w pobliżu, to możesz przez taki przejazd przejechać bez wcześniejszego zatrzymania się - ZAWSZE jednak masz obowiązek zachować na przejeździe szczególną ostrożność.

Gdyby przed przejazdem postawiono znak STOP, to zanim pokonasz przejazd - musisz się zatrzymać - powinno mieć miejsce właśnie przy krzyżu świętego Andrzeja!


Powiązane z tym znakiem:
słupek G-1a słupek G-1b słupek G-1c znak A-10 ostrzegający przed przejazdem kolejowym      tabliczka T-7 wskazująca uklad torów i drogi na przejeździe     znak G-3 znak B-20 znak poziomy P-12 znak poziomy P-14

wstecz