Skrzyżowania ze znakami

Skrzyżowanie (czyli przecinanie się dróg) to wyjątkowe miejsce w ruchu drogowym. Właśnie tutaj najłatwiej o wypadek, bo na skrzyżowaniu przecinają się kierunki ruchu.
Przejazd przez skrzyżowanie nie jest łatwą sprawą. A bez respektowania przepisów nie sposób pokonać go bezpiecznie.

Na skrzyżowaniu, na którym o pierwszeństwie przejazdu decydują znaki drogowe, droga podporządkowana jest oznakowana przy pomocy znaku A-7 lub B-20, natomiast droga z pierwszeństwem przejazdu najczęściej przy pomocy znaku D-1. Drogi z pierwszeństwem przejazdu poza terenem zabudowanym mogą być również oznakowane przy pomocy znaków: A-6a, A-6b, A-6c, A-6d, A-6e.
Pamiętaj, że zawsze przynajmniej dwie drogi spotykające się na skrzyżowaniu, są równorzędne względem siebie.

Jeśli znajdujesz się na drodze z pierwszeństwem, to niekoniecznie zawsze pojedziesz jako pierwszy. Musisz stosować się do zasady pierwszeństwa z prawej strony wobec innych pojazdów znajdujących się tak jak i Ty na drodze z pierwszeństwem - podobnie jak na skrzyżowaniu dróg równorzędnych.

Na tym skrzyżowaniu jako pierwszy pojedzie samochód z numerem 3, dopiero później rowerzysta z numerem 1 - zgodnie z zasadą wspomnianą powyżej. Na samym końcu opuści skrzyżowanie zielony samochód z numerem 2

Chcę poćwiczyć!

Zwróć także uwagę na to, czy z drogi podporządkowanej nie wyjeżdżają pojazdy uprzywilejowane lub czy ktoś nie próbuje wymusić pierwszeństwa przejazdu.
Bardzo często pod znakiem D-1 umieszczana jest tabliczka T-6a lub T-6b, wskazująca przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu. Zasada pierwszeństwa z prawej strony na takim skrzyżowaniu obowiązuje w dalszym ciągu.Jeśli znajdujesz się na drodze podporządkowanej, to musisz udzielić pierwszeństwa wszystkim pojazdom nadjeżdżającym drogą z pierwszeństwem (z Twojej lewej i prawej strony), a potem swoje zachowanie wobec pozostałych pojazdów podporządkowujesz zasadzie pierwszeństwa z prawej strony.

W tej sytuacji jako pierwszy pojedzie samochód z numerem 3. Dopiero po nim pojadą pojazdy z drogi podporządkowanej: najpierw rowerzysta z numerem 1, a na końcu samochód z numerem 2 - dlaczego? sprawdź poniżej.

Pamiętaj, że znaki A-7 i B-20 oznaczają to samo: trzeba ustąpić pierwszeństwa przejazdu jadącym drogą główną - inna jest tylko zasada postępowania podczas tego manewru.

Zasada pierwszeństwa z prawej strony ma również zastosowanie poza skrzyżowaniem, gdyż pojazdy skręcające w lewo muszą dać pierwszeństwo pojazdom nadjeżdżającym z przeciwka - zobacz.

Pamiętaj Kierującemu pojazdem zabrania się wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy!