Pytanie 1

Ten znak oznacza:

A niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo a drugi w lewo,
B niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo,
C kilka niebezpiecznych zakrętów,

   

Pytanie 2

Ten znak:

A wyznacza miejsce mijania się pojazdów,
B wskazuje pierwszeństwo przejazdu na zwężeniu dróg,
C ostrzega o ruchu w dwóch kierunkach.

   

Pytanie 3

Po minięciu tego znaku rowerzysta wie, że:

A dojedzie wkrótce do przejścia dla pieszych,
B wjechał do strefy zamieszkania,
C w odległości do 50 metrów, jego tor jazdy przetnie się ze ścieżką dla pieszych.

   

Pytanie 4

Ten znak ostrzega przed:

A terenem zabudowanym,
B przejazdem kolejowym wyposażonym jedynie w sygnalizację świetlną,
C przejazdem kolejowym wyposażonym w zapory,

   


Pytanie 5

Ten znak:

A ostrzega, że wszystkie pojazdy nadjeżdżające z lewej strony mają pierwszeństwo,
B uprzedza o skrzyżowaniu dróg równorzędnych,
C zakazuje dalszej jazdy,

   

Pytanie 6

Ten znak, ustawiony w terenie o prędkości do 60 km/h, i w odległości do 25 metrów od skrzyżowania:

A ostrzega o drodze podporządkowanej,
B nakazuje przepuścić tylko pojazdy silnikowe,
C ostrzega o drodze z pierwszeństwem przejazdu,

   

Pytanie 7

Po minięciu tego znaku należy:

A uważać na przebiegających w tym miejscu pieszych,
B zachować szczególną ostrożność,
C uważać na dzieci już po przejechaniu 50 metrów w miejscu, gdzie prędkość dopuszczalna wynosi 70 km/h.

   

Pytanie 8

Po minięciu tego znaku:

A trzeba zacząć uważać na wszystko,
B nie wolno używać sygnału dźwiękowego,
C trzeba się liczyć z innym niebezpieczeństwem, nie ujętym w znakach ostrzegawczych,

   Pytanie 9

Po minięciu tego znaku rowerzysta może skręcić w prawo:

A nie,
B tak,
C tak, ale tylko w określonych godzinach.

   

Pytanie 10

Widząc ten znak rowerzysta wie, że dojeżdża do:

A zwężenia dróg, które występuje po obu stronach drogi,
B miejsca, gdzie obowiązuje zakaz wymijania,
C odcinka drogi o ruchu jednokierunkowym.