A-17 Dzieci

Znak ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci, lub o bliskości takiego miejsca.
Znak ten powinien szczególnie uczulać uwagę kierujących pojazdami samochodowymi, gdyż ostrzega o niebezpieczeństwie, które może być spowodowane przez dzieci.