A-9 Przejazd kolejowy z zaporami

Znak ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory.
Przejazdy kolejowe z półzaporami są zawsze wyposażone w sygnalizację świetlną, natomiast z zaporami - tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione bardzo dużym natężeniem ruchu drogowego.