A-30 Inne niebezpieczeństwo

Znak ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.
Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą napisu lub symbolu.