A-12a Zwężenie jezdni - dwustronne

Znak ostrzega o dwustronnym zwężeniu jezdni, które może spowodować utrudnienie ruchu - na przykład podczas wymijania.
Znak ten nie określa stopnia zwężenia jezdni, i dlatego kierujący pojazdem, powinien przed stwierdzeniem w jakim stopniu zwężenie występuje, zaniechać manewrów, których wykonanie mogłoby spowodować niebezpieczeństwo.