strefa parkowania

D-44  Strefa parkowania

Znak oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata.
W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.