parking - miejsce zastrzeżone

D-18a  Parking - miejsce zastrzeżone

Znak oznacza miejsce przeznaczone na postój dla określonego użytkownika tego miejsca, np. dla pojazdu danej instytucji.

Jeżeli pod tym znakiem umieszczona jest (jak na ilustracji obok) tabliczka T-29, oznacza to, że miejsce postoju jest zarezerwowane dla pojazdów kierowców - inwalidów.