P-13  Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów

Znak uprzedza o wjeździe na drogę z pierwszeństwem przejazdu i wskazuje wynikające ze znaku pionowego A-7 miejsce zatrzymania pojazdu, celem ustąpienia pierwszeństwa.

O tym, czy musisz zatrzymać pojazd, decydować będzie sytuacja na drodze.
Czasem nie będzie trzeba robić nic, czasem wystarczy, że odrobinę zwolnisz... W innym wypadku konieczne może być zatrzymanie pojazdu.
Wszystko zależeć będzie tutaj od natężenia ruchu na danym skrzyżowaniu.

 A teraz pytanie:


Czy ten przejazd kolejowy jest oznakowany w sposób prawidłowy?
TAK
<<< Wybierz i kliknij >>>
NIE