S-4  Sygnalizator z sygnałami dla pasów ruchu

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator oznaczają:  

  1. sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony,
  2. sygnał czerwony - zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.