Skrzyżowania typu rondo

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondzie) uzależnione jest od jego oznakowania:
 - jeśli przed rondem znajdują się wyłącznie znaki C-12, to jest ono traktowane jak skrzyżowanie dróg równorzędnych.
 - jeśli przed rondem znajdują się dodatkowo znaki A-7, wówczas rondo traktowane jest jak droga z pierwszeństwem.

Zbliżając się do skrzyżowania typu rondo, podobnie jak w przypadku każdego innego skrzyżowania, jesteś obowiązany zachować szczególną ostrożność.
 

Rondo oznakowane wyłącznie znakami nakazu C-12:

W tej sytuacji - jako że rondo oznaczone C-12 znak nakazu: ruch okrężny jest jedynie znakiem nakazu - obowiązują te same zasady jak na skrzyżowaniu dróg równorzędnych - zobacz.
Dlatego najpierw pojadą oba pojazdy szynowe 4 i 2, a następnie rowerzysta 1 przed samochodem z numerem 3.Chcę poćwiczyć!

skrzyżowanie z ruchem okrężnym   

Rondo oznakowane znakiem nakazu C-12 i znakiem ostrzegawczym A-7:
 


Jak widzisz, na tym przykładzie dołożono znak A-7 znak ostrzegawczy: ustąp pierwszeństwa "Ustąp pierwszeństwa przejazdu". Teraz najpierw pojadą pojazdy które już są na rondzie - pierwszy opuści skrzyżowanie tramwaj z numerem 4, a potem  motorowerzysta 1. Dalej czas na tramwaj z numerem 2, a na końcu samochód z nr 3.

 

skrzyżowanie z ruchem okrężnym   


Zobacz przykłady kolejności przejazdu na takich skrzyżowaniach:REKLAMY
Pamiętaj Kierującemu pojazdem zabrania się wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy!

Więcej informacji...