Skrzyżowania typu rondo

Skrzyżowanie (czyli przecinanie się dróg) to wyjątkowe miejsce w ruchu drogowym. Właśnie tutaj najłatwiej o wypadek, bo na skrzyżowaniu przecinają się kierunki ruchu.
Przejazd przez skrzyżowanie nie jest łatwą sprawą. A bez respektowania przepisów nie sposób pokonać go bezpiecznie.

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondzie) uzależnione jest od jego oznakowania:
Jeśli przed rondem znajdują się wyłącznie znaki C-12, to jest ono traktowane jak skrzyżowanie dróg równorzędnych.
Jeśli przed rondem znajdują się dodatkowo znaki A-7, wówczas rondo traktowane jest jak droga z pierwszeństwem.
Zbliżając się do skrzyżowania typu rondo, podobnie jak w przypadku każdego innego skrzyżowania, jesteś obowiązany zachować szczególną ostrożność.
Pojazd szynowy (tramwaj) ma pierwszeństwo zawsze, ale tylko jeśli znajduje się w obrębie ronda.

Rondo oznakowane wyłącznie znakami nakazu C-12:

W tej sytuacji - jako że rondo oznaczone jest jedynie znakiem nakazu - obowiązują te same zasady jak na skrzyżowaniu dróg równorzędnych - zobacz. I tak, najpierw pojadą oba pojazdy szynowe, a następnie rowerzysta przed samochodem z numerem 3 (w tym przypadku obowiązuje zasada prawej strony).

Chcę poćwiczyć!


Rondo oznakowane znakiem nakazu C-12 i znakiem ostrzegawczym A-7:

Na tym przykładzie oznakowanie ronda składa się z dwóch znaków: znaku nakazu i znaku ostrzegawczego (ustąp pierwszeństwa przejazdu) łącznie. W związku z tym jako pierwszy - zgodnie z informacjami powyżej - pierwszy opuści skrzyżowanie tramwaj z numerem 4, a potem będący w ruchu na rondzie motorowerzysta. Dalej czas na tramwaj z numerem 2, a na końcu samochód z nr 3.

Pamiętaj Kierującemu pojazdem zabrania się wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy!