Pierwsza pomoc

apteczkaJeśli jesteś świadkiem kolizji lub wypadku na drodze, a nie ma jeszcze nikogo innego, zatrzymaj się, zobacz co się stało i udziel pomocy:

  strzałka po pierwsze ZABEZPIECZ MIEJSCE WYPADKU - wyłącz silnik, oznakuj jakoś miejsce wypadku: ustaw trójkąt ostrzegawczy, włącz światła awaryjne po to, żeby Ciebie nikt nie przejechał. Jeśli potrafisz -  odłącz akumulator;
  strzałka oceń sytuację: co jest najpilniejsze, ile jest ofiar i kto jest najbardziej poszkodowany;
  strzałka wezwij Pogotowie Ratunkowe;
  strzałka udziel PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ - karetka pogotowia może przyjechać dopiero po 30 minutach, a 3-4 minuty wystarczą, aby w mózgu człowieka powstały nieodwracalne zmiany;

Pamiętaj, że jeśli to nie jest absolutnie konieczne (brak tętna, oddechu, pali się samochód), nie ruszaj poszkodowanych, nie wyciągaj ich z samochodu.
Jeśli przy wypadku nie jesteś potrzebny, jedź dalej; nie utrudniaj ruchu w miejscu wypadku.

ZAPAMIĘTAJ TE NUMERY TELEFONÓW:

Pogotowie Ratunkowe
 999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Telefon alarmowy
112

  REKLAMY

PAMIĘTAJ punkt że zgodnie z obowiązującym prawem, każdy kto zauważy osobę znajdującą się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem, bądź sprawcą zdarzenia powodującego taki stan, ma obowiązek powiadomić Pogotowie Ratunkowe oraz podjąć (bez narażenia siebie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu), czynności mające na celu ratowanie takiej osoby!
Jednocześnie osoby podejmujące czynności ratunkowe w zakresie pierwszej pomocy korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Zaniechanie lub odstąpienie od wykonania tych czynności wówczas, gdy możemy je wykonać bez narażania siebie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech.

Poniżej znajdziesz linki do stron związanych z pierwszą pomocą.
Kliknięcie na wybrany temat, przeniesie Cię na stronę poświęconą temu konkretnemu tematowi...

KRWOTOK Z NOSA
POZYCJA BEZPIECZNA
KRWOTOKI ZEWNĘTRZNE
ZŁAMANE PRZEDRAMIĘ
CIAŁO OBCE W RANIE
ZATRZYMANIE KRĄŻENIA
OPARZENIA
CIAŁO OBCE W OKU
SCHEMAT DZIAŁANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY