sygnalizator ogólny

S-1  Sygnał zielony

zielone światło i znak STOP
Sygnał zielony oznacza zezwolenie na wjazd za sygnalizator, ale znaleźć tutaj można kilka wyjątków, kiedy pomimo zapalonego zielonego światła dla naszego kierunku ruchu, nie możemy wjechać za sygnalizator.
Nie wolno wjechać za sygnalizator, jeżeli:

strzałka ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
strzałka ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim, opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.

Po sygnale zielonym, na sygnalizatorze zapali się żółte światło.