droga kręta

T-5  Tabliczka wskazująca początek drogi krętej

Tabliczka ta ostrzega, że zakręty mogą być nie tylko częste, ale i także ostre, tj. zacieśnione - jest stosowana najczęściej na górskich, krętych drogach.